Zorgboerderijen

NextZorgboerderijen zijn landbouw- of veeteeltbedrijven waar mensen met een integratieproblematiek omwille van ziekte, handicap, problematische opvoedingssituatie, (licht) delinquent verleden en na professionele beoordeling daartoe in staat te zijn geacht zonder enig ernstig veiligheidsrisico voor derden, via aangepaste dagbesteding geholpen worden om zich voor zover mogelijk te (re-) integreren in de samenleving. 

De betrokken land(tuin-)bouw-/veebedrijven die meestal toonbeelden zijn van (hyper)modern en milieuvriendelijk functioneren en gerund worden door erg sociaalvoelende mensen met een visie. Zij geven onder begeleiding van welzijns- of zorginstanties uit de brede gehandicaptensector (gehandicapteninstelling) een (nieuwe) kans aan de genoemde hulpbehoevende personen om zich te handhaven en verder te ontplooien, naar eigen kunnen, in een drukke, veeleisende en hoogtechnologische samenleving.

Veel hulpverleners geloven, dankzij praktijkervaringen met hun cliënten, dat zorgboerderijen, zowel rechtstreeks als niet rechtstreeks, vanuit het “terug naar de basis (van het leven)” activiteitenaanbod en de natuurlijke woon-, werk- en leefomgeving, een belangrijke, relevante of zinvolle therapeutische uitwerking of effect zal hebben op de gebruikers of doelgroep, en de waardevolle integratiedoelstellingen zo haalbaar(der) zijn/worden.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |