St. Michaëlskerk - Dominicusparochie

Next


Op 20 mei 1929 werd bouwpastoor J. van der Marck aangesteld om in de Schermer een eigen parochie te stichten. Vijftig rooms-katholieke gezinnen hadden daarvoor met succes bij het bisdom gepleit. Zo zouden ze niet meer helemaal naar Akersloot of Alkmaar hoeven te reizen om de mis bij te wonen. Omdat er meteen een lagere school bij kwam, zou dat ook een hoop gereis voor de kinderen schelen. Twee jaar later, op 18 maart 1931, werd de St. Michaëlkerk geconsacreerd. De kerk zou het hart worden van een kleine hechte dorpsgemeenschap en is dat tot op de dag van vandaag gebleven. De kerk, met pastorie, staat op de gemeentelijke monumentenlijst.


Geschiedenis

De St. Michaëlparochie is toegewijd aan de Aartsengel Michaël, die ook als ‘Schermers beschermer’ het wapen van de Schermer siert.

De kerk is gebouwd in het begin van de 20e eeuw. Het is een driebeukige, basilicale kerk met driezijdig gesloten koor, lagere transept-armen en een uitgebouwd ingangsportaal. Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende toren met vierzijdige naaldspits.

Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in 1930-1931 tot stand naar ontwerp van J. Honekamp.

Tevens zijn de Amsterdamse School elementen nog duidelijk waarneembaar. Het interieur is voorzien van een apsis-schildering en het bevat een  hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit die bouwtijd.

De in 1946 gemaakt wandschildering is ter ere van de H. Maagd Maria, als godin van de altijddurende bijstand.

Hiervoor werd destijds op verzoek van het parochiebestuur de Bergense kunstenaar Jaap Min ingeschakeld. Hij maakte daarvoor een prachtige fresco, die ondanks de tand des tijds onbeschadigd is.

Boven het hoofd-altaar prijkt de schildering van God de Vader, wijzend en zeggend: ‘Deze is mijn beminde Zoon, Luistert naar Hem!’ De kunstschilder Jaap Min schilderde de taferelen met ingetogen emoties.

Lees voor meer informatie en bron: https://dominicusparochie.nl/kerken/st-michaelkerk/ 


De onderstaande foto’s zijn genomen in periode 1930/1931 van de vorige eeuw

Zuidschermer - St. Michaelskerk (2)  03 - Zwart:Wit - High Res
Zuidschermer - St. Michaelskerk (2)  04 - Artist Impression - High Res

Artist Impression🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |