Openbare lagere school

Previous


Al in 1645 werd op 'De Buurt' net ten westen van de kerk een schooltje gebouwd. Op zondag deed het gebouw dienst als 'preeckhuys' . Als eerste schoolmeester werd Claes Cornelisz. Sluijs aangesteld, die tevens voorzanger en klokkenluider van de kerk was.

Tot aan de Franse tijd werden de schoolmeesters door het waterschap benoemd, daarna door de gemeente.

Een poldergrens is niet per definitie ook een gemeentegrens, de grens van Schermerhorn reikte ooit tot aan de kerk van Stompetoren. Omdat de school net binnen de gemeente Oterleek lag en men daar voor de school moest betalen, gingen kinderen van Stompetoren die in de gemeente Schermerhorn woonde, lopend naar de gratis school in Schermerhorn.

De panden op de foto zijn rond 1900 gebouwd en het schooltje rechts heeft als lagere school tot 1932 bestaan. In dat jaar werd een nieuwe school met vier lokalen en een gymnastieklokaal gebouwd aan de Oterlekerweg. Deze school diende ook ter vervanging van de oude school in Oterleek. Begin jaren zestig kwam er nog een vijfde lokaal bij. In 1977 werd in het uitbreidingsplan 'De Vier Morgen' een nieuwe school met zes lokalen gebouwd. 

In 1949 startte men met een lagere landbouwschool in het voormalige schooltje aan de Noordervaart. Door de toename van het aantal leerlingen is men in 1958 verhuisd naar een nieuwe school aan de Schermeerstraat. Waarmee definitief een einde kwam aan het onderwijs naast de kerk. De lagere landbouwschool is vanwege de afname van het aantal leerlingen en reorganisatie van het lagere land- en tuinbouwonderwijs in 1969 gesloten.

Bron: OHV Het Schermereiland

Stompetoren - School 1930  01 - Zwart:Wit - Bronbestand
Stompetoren - School 1930  02 - 01-Ingekleurd


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |