Stompetoren

Aantal inwoners: 1.780


Het dorp Stompetoren is het grootste van de twee dorpen in de droogmakerij Schermer. Het is een kruispuntdorp, het kenmerkende dorpstype van het nieuwe land, ontstaan op de kruising van de Noordervaart en de Oterlekerweg. De grote kerk met groene voet vormt het dorpsanker aan de zuidzijde van de brug over de Noordervaart. In aansluiting op deze kerk kwam de eerste lintbebouwing van Stompetoren tot stand, waarna ook aan de overzijde en langs de Oterlekerweg lintbebouwing ontstond. Deze wordt gekenmerkt door vrijstaande bebouwing op grote kavels, zogenaamde burgerkorrels. De latere bebouwing van het dorp ligt grotendeels aan de noordzijde van de vaart. Deze bestaat hoofdzakelijk uit planmatige uitbreidingswijkjes uit de tweede helft van de vorige eeuw. Deze hebben geen streekgebonden karakter, maar stralen een meer algemeen toegepast tijdsbeeld uit.

Noemenswaardig is nog het vroeg-naoorlogse hofjesachtige wooncomplex rond het Buurtplein, dat door zijn opzet en kleinschaligheid een dorpachtig karakter heeft.


Wetenswaardigheden Stompetoren

Het gemeentehuis van de, voormalige, gemeente Schermer bevindt zich in dit dorp. Sinds 1 januari 2015 is Stompetoren een onderdeel van de Gemeente Alkmaar.

Stompetoren heette na de droogmaking daarvan aanvankelijk "De Buurt”. 

In de negentiende eeuw kreeg het zijn huidige naam. Deze verwijst naar de toren van de kerk uit 1663 die tot op heden stomp is. De architect van deze kerk was Pieter Post. Op de plaats van deze kerk stond aan het begin van de zeventiende eeuw een schooltje. Nico ter Linden stond als predikant in Stompetoren. Op de begraafplaats bij de kerk bevindt zich het urnengraf van de vroegere minister-president Schermerhorn en zijn echtgenote.

Nabij het dorp liggen nog de poldermolens D, E en M.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook Joop Doderer in 1942 te Stompetoren onder, nadat hij had geweigerd lid te worden van de Kultuurkamer.

In 1917 werd in Stompetoren de zuivelfabriek Neerlandia opgericht, welke van 2002-2005 nog het toneel vormde voor de serie Meiden van De Wit.

In 2005 is begonnen met een uitbreiding van het dorp: aan de noordrand is een nieuwbouwlokatie gerealiseerd.


Stompetoren heeft (Stand: 1-1-2011) 1811 inwoners en 791 woningen. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale pagina van de Gemeente Alkmaar.

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |