Schermerhorn - Het Zuidje - 's Landswelvaren 1


1.Schermerhorn - 's Lands Welvaren ca 1934 - edit


’s Lands Welvaren ca 1934 ten tijde van kastelein Cor van der Oord met echtgenote D. Bakker.

Dit is kort na de herbouw na de brand die het café en de naast gelegen 2 huizen Westeinde 4 en 6 in as legden. Het voorste deel met Café brandde af , de zaal bleef gespaard.

Fam. van der Oord runden het van ca 1928 tot net na de tweede wereldoorlog toen Arie Bontje het overnam. Voor Van der Oord was J. Koster heel wat jaren de uitbater.

Later werd het zelfs Hotel Café Restaurant ’s Lands Welvaren.

Ook in 1934 tapten ze hier al Amstel bier en nu nog steeds; dus "best bijzonder"

Let ook even op het doorzicht naar het Rechthuisje, toen nog in oude staat en die ene auto op de kerkhoek


 Foto  (Bron: Frits Jonk)  Restauratie: Jos Charlie

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |