Schermerhorn - Hoek Westeinde - Zwarte Dijkje

Dit huis staat op de hoek Westeinde en het Zwarte dijkje te Schermerhorn. De prentbriefkaart is gemaakt door fotograaf Klaas Timmerman, die toen aan de Breedstraat woonde (nu Westeinde).

Volgens de poststempel achterop is de kaart van 1947. Het is gebouwd door de fa. Borsjes en de familie Arie Kluft was de eerste eigenaar. Kluft was tuinder van beroep en getrouwd met Dieuw de Boorder. 

In de oorlog zijn zij naar de Wieringermeer verhuisd, naar de Schervenweg. Na de onderwaterzetting aldaar in 1944/45 kwamen zij voor een periode terug in Schermerhorn, waar onderdak werd gevonden in de pastorie aan het Zuidje. Na de drooglegging gingen ze weer terug naar de Wieringermeer, nu naar de Medemblikkerweg.

Bron: Oudheidkundige Vereniging “Het Schermereiland"

1.Schermerhorn - Zwarte Dijkje |WM| 2 Gerestaureerd

Schermerhorn - Hoek Westeinde - Zwarte dijkje

2.Schermerhorn - Zwarte Dijkje |WM| 3 Ancient Canvas

Schermerhorn - Hoek Westeinde - Zwarte dijkje

3.Schermerhorn - Zwarte Dijkje WM| 4 Lemoore

Schermerhorn - Hoek Westeinde - Zwarte dijkje

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |