Schermerhorn - Het Zuidje - Oostkant

Dit is een foto van de oostkant van het Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte.

Je ziet links dat de St. Jozefschool er al staat. Je kijkt op het land van Koster. Koster zit als je goed kijkt ook onder de koeien te melken.

Verder zie je de gewassen op de proeftuinen van de Tuinbouwvereniging Schermerhorn en Omstreken. Deze vereniging testen gezamenlijk nieuwe gewassen en rassen. Maar ook betere en andere teeltmethoden.

  • Vergelijkende proeven uitvoeren 
  • De vereniging had onder andere als doel: 
  • Verspreiden wetenschappelijke tuinbouwkennis 
  • Voorlichting 
  • Houden van tentoonstellingen met wedijver 
  • Gezamenlijke inkoop en materiaal voor gemeenschappelijk gebruik
1.Schermerhorn - Oostkant Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Bronbestand

Oostkant van het Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Gerestaureerde foto

3.Schermerhorn - Oostkant Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Z W

Oostkant van het Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Gerestaureerde foto omgezet naar zwart/wit

2.Schermerhorn - Oostkant Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Ingekleurd

Oostkant van het Zuidje vanaf de Schermerhornerweg ter hoogte van de bushalte - Gerestaureerde foto - Ingekleurd


Bronnen:

  • Museum ‘t Houten Huis en De Tuinbouwvereniging Schermerhorn en Omstreken “Als brug naar de moderne tijd".
  • Originele foto verkregen via Facebook: "Herinner je Schermerhorn" en de bijbehorende tekst is van:  Frits Jonk, 
🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |