Schermerhorn

Aantal inwoners: 1.255

FB - Herinner je Schermerhorn


Schermerhorn, van oorsprong een lintdorp, ligt op de rand van de Eilandspolder en de polder Mijzen, twee polders die beide tot het oude veeneiland behoorden. De scheiding tussen de twee polders werd gevormd door het Zwet, een restant van een oude veenkreek, die oorspronkelijk de Schermer en de Beemster verbond.

Schermerhorn ligt als dijkdorp aan de zuidzijde van het Zwet 'gespannen' tussen Schermer en Beemster; de uiteinden worden gevormd door bruggen over de beide ringvaarten. Het Zwet en de beide ringvaarten vormen een soort 'waterstraten' om het dorp.

De kleinschalige lintbebouwing staat direct aan de dorpsstraat en wordt gekenmerkt door smalle kavels, wisselende rooilijn en traditionele streekgebonden architectuur. Op de diepere achtererven aan de zuidzijde is bebouwing in de tweede linie aanwezig die is gericht op het aangrenzende landschap. Ter hoogte van de kerk is een kruising ontstaan, waar de bijzondere dorpsfuncties zijn geconcentreerd. Met name in het oostelijk deel van de kern zijn ten zuiden van de lintbebouwing in tweede helft van de vorige eeuw meer planmatige uitbreidingen tot stand gekomen.


Schermerhorn is gelegen op wat ooit het "Schermereiland” was. Dit eiland ontstond rond 1100. Een deel van het eiland werd omdijkt, en het dorp werd vooral op die dijk gebouwd. Het deel dat niet omdijkt werd, is de huidige Eilandspolder. De Beemster en de Schermer waren door een binnenwater, het Zwet, met elkaar verbonden.

Het water dat Schermerhorn omringde was brak, en vissers en later ook walvisjagers hadden Schermerhorn als hun thuishaven. Het maritieme verleden is in de Hervormde kerk onder andere aanwezig in de vorm van grafstenen en scheepsmodellen. 

Aan de grootste bedreiging die de zee vormde kwam met de inpoldering van de binnenmeren die rond 1600 begon een einde. 

Vlakbij Schermerhorn zijn van de windmolens die daarvoor werden gebruikt nog een aantal bewaard gebleven:

Wetenswaardigheden Schermerhorn

  • Net buiten het dorp de Museummolen is gelegen? Dat deze molen uit 1633 nog maalvaardig is en tot in de kap beklommen kan worden? Dat u in het naastgelegen bezoekerscentrum meer in-formatie kunt krijgen?
  • dat naast de Museummolen er nog 16 andere molens in de gemeente Schermer aanwezig zijn?
  • dat u op de zomerzondagen ook het Museumgemaal Wilhemina kunt bezoeken?
  • de 17e eeuwse Grote Kerk van Schermerhorn een geliefde trouwlocatie en tentoonstellings-ruimte is? 
  • Het Kleinste Huisje het kleinste museum in het Land van Leeghwater is. Dat u van hieruit groepsexcursies per boot verzorgt door staatbosbeheer kunt boeken?
  • dat u bij café ’s Lands Welvaren terecht kunt voor het lekkerste appelgebak, maar ook voor feesten, vergaderingen en meer?
  • dat overnachten kan bij Camping Kampje de Myse of bij de B&B aan de Zwarte Dijk?
  • dat u meer informatie over activiteiten en bezienswaardigheden kunt vinden op  de website van het Land van Leeghwater

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale pagina van de Gemeente Alkmaar.

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |