Grootschermer

Aantal inwoners: 810


Het lintdorp Grootschermer ligt aan de rand van de Eilandspolder. 

Het lint heeft zich asymmetrisch ontwikkeld: de oostzijde is dichter bebouwd dan de westzijde. Aan de noordkant van het dorp ontbreekt de bebouwing aan de westzijde grotendeels. Het dorp heeft daar een markante 'voorzijde' die uitziet over een zeer afwisselend en ruim landschap. Aan de zuidkant is het lint tweezijdig bebouwd en heeft het dorp een duidelijke binnenkant. Dit deel van het dorp is naar binnen gericht. De ruimte tussen het lint en de dijk van de Noordeindermeerpolder is met bebouwing opgevuld; vanaf de dijk is een afwisselend beeld van achtertuinen en schuren aan de dijksloot zichtbaar.

Waar de meer weidse noordzijde overgaat in de meer compacte zuidzijde zijn traditioneel de voorzieningen zoals de kerk, winkel en café gesitueerd.

Van oudsher is Grootschermer een boerendorp. De grote stolpboerderijen domineren nog steeds het beeld. Door de ruime voortuinen grenzend aan het lint heeft het dorp een groene uitstraling. De bebouwing is zeer divers. Grote stolpen staan tussen traditionele kleine groene houten huizen en moderne woonhuizen uit verschillende bouwperioden.

Wetenswaardigheden Grootschermer 

Bezienswaardig zijn de hervormde kerk uit 1768, het voormalig raadhuis (1652) en enkele oude pittoreske huisjes. Tevens staan er nog een tweetal molens, De Havik en de Menningweermolen, en een weidemolentje.

Het dorp kreeg landelijke bekendheid na een bomaanslag op het huis van staatssecretaris Aad Kosto door actiegroep RaRa in 1991.

Sinds 1 januari 2015 is Grootschermer een onderdeel van de Gemeente Alkmaar.


De windmolen De Havik in Grootschermer is in 1576 gebouwd ter bemaling van de Eilandspolder. 

In 1861 werd de molen verplaatst van de Delft bij de Rijp naar zijn huidige locatie. 

Nadat in 1874 een stoomgemaal op de plaats waar voorheen De Havik stond, het water uit de polder pompte, is De Havik verbouwd tot woning. 

De molen is in 1964 voor het laatst ingrijpend gerestaureerd. 

Sinds 1978 draait de molen soms. 

De molen is niet te bezichtigen. 


De Menningweermolen in Grootschermer is een in 1888 gebouwde poldermolen, die is gebouwd als vervanging van een in dat jaar door blikseminslag getroffen en afgebrande molen op dezelfde plaats. 

De molen is een rietgedekte achtkantige molen van het type grondzeiler. 

De kap van de molen is voorzien van een kruiwerk dat van binnen gekruid wordt. 

De molen is, zoals meer Noord-Hollandse poldermolens, een binnenkruier. 

De molen is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is niet te bezoeken


Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale pagina van de Gemeente Alkmaar

Grootschermer Rechthuis Transparant 2
🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |