OBS De Overhael


In  Driehuizen wordt al eeuwenlang onderwijs gegeven. Voor zover bekend was de school tussen 1564 en 1867 op verschillende plaatsen in het dorp gehuisvest. 

In 1867 wordt het toenmalige, veel te klein geworden, houten schoolgebouwtje bij de jaarlijkse inspectie door de onderwijscommissie afgekeurd. Het onderwijs is goed, maar het gebouwtje is slecht en wordt zelfs een gevaar voor de  gezondheid van de kinderen genoemd. Kortom, de school wordt afgekeurd en zonder verbetering of vernieuwing zal het onderwijs uit het dorp verdwijnen. 

De inwoners willen hun school echter niet kwijt en verzoeken de gemeenteraad van Zuid- en Noordschermer met spoed maatregelen te nemen. Eind 1867 besluiten Burgemeester en Wethouders een nieuwe school te bouwen. Aan de zuidkant van het dorp, later het zogenaamde “rijke end” genoemd, is een open plek. 


Het hele verhaal over de school van Driehuizen leest u hier

Driehuizen - OBS De Overhael  03 - Zwart:Wit - High Res
Driehuizen - OBS De Overhael  05 - Ingekleurd - High Res

Het houten gebouw ‘rechts’ is het gymnastieklokaal 

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |