Driehuizen - Rond 1916


Driehuizen in 1916, een klein dorp, verscholen in een bocht van de dijk rond de Eilandspolder. De meeste mannelijke inwoners werken als boerenwerkman, sommigen hebben een paar koeien, een tuinderijtje en/of een kleine nering. 

De vrouwen blijven meestal thuis, zij zorgen voor het gezin en helpen zo nodig hun echtgenoot in winkel of met agrarische activiteiten. Sommigen hebben een eigen nering, kleine verkoop aan huis en een aantal werkt als wasvrouw of werkster bij boeren in de naaste omgeving. Bij nagenoeg ieder gezin is het inkomen bescheiden, het valt niet op, iedereen is arm. Het leven in het kleine dorpje is eenvoudig, overzichtelijk en iedereen kent elkaar. Er is lief en leed. Mensen worden verliefd of juist niet, huwelijken worden gesloten en een enkele keer ontbonden. Kinderen worden geboren en dorpsgenoten overlijden. De wekelijkse kerkdienst, het verenigingsleven en natuurlijk de jaarlijkse kermis geven ritme aan het dagelijks bestaan. Voor de boodschappen hoeft men het dorp niet uit en naast de kerk en de cafés  is de school een centrale plek in het dorp. 

Bron: Tekst - Cora Ney-Bruin

Het het hele verhaal over Driehuizen in 1916 leest u hier.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |