2 - Schermer Molens - Zuiden


U ziet hier het deel van de Oostdijk met de  molens, nrs. 1 t/m 16 zoals het in 1927 nog was.

Echter… van de zestien molens van de Zuiderring is er geen enkele meer over. Alleen de molen “De Wester” staat nog aan het Oudelandsdijkje, zei het zonder een complete bovenbouw en wieken. Deze molen is in 2019/2020 ingrijpend verbouwd, maar de wieken zijn ook nu; niet teruggeplaatst.

De nrs. 1, 2, 3, 4, 10 en 11 zijn bovenmolens; de nrs. 5, 6, 7, 8 en 9 zijn middenmolens en de nrs. 12, 13, 14 , 15 en 16 zijn ondermolens. Molen K - geheel links op de kaart - is een poldermolen en die bestaat nog steeds.


Deze molens zijn allemaal gesloopt en/of verdwenen, t.w. in:

 1. 1930 - mei
 2. 1931 - november
 3. 1931 - juli
 4. Gegevens niet meer bekend
 5. 1933 - mei
 6. 1928 - mei
 7. 1930 - mei
 8. 1934 - september
 9. 1938 - december
 10. 1932 - maart
 11. 1932 - september
 12. 1932 - december
 13. 1966 - Verbrand
 14. 1935 - november
 15. 1933 - februari
 16. 1930 - mei

Molen nr. 13 was de enige molen die niet in de periode 1930-1935 is gesloopt; maar ook deze laatste molen aan de Zuiderring verdween in 1966 door een brand.

Van de molens van de Zuiderring is niets meer over; de, nog bestaande molens: poldermolen K en De Wester behoren immers (formeel) niet tot de Zuiderring.


Na het molentijdperk heeft het Gemaal Juliana aan de Oostdijk 17A-17B in Driehuizen in 1927 de taak overgenomen en ook dit Gemaal is inmiddels vervangen door het er naast, en niet in het landschap passende, gelegen Gemaal Alexander.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |