Poldermolen H - Boven G-H


Nadat het Schermermeer in 1635 was drooggemalen, werd het nieuwe land opgedeeld in 14 zgn. afdelingen, waarbij iedere afdeling een eigen watermolen kreeg. 

De molens sloegen het water uit op de binnenboezem van de Schermer. Bij de molengangen van de Zuiderring, de Noordervaart en de Noorderring, werd het water trapsgewijs vanuit de binnenboezem in de ringvaart gemalen en uiteindelijk afgevoerd naar zee. 

De afdelingen G en H werden reeds in 1637 heringedeeld tot de afdelingen beneden G-H en boven G-H. 

De herindeling was het gevolg van hoogteverschillen in de afdelingen G en H. 

De molen van de afdeling beneden G-H is de molen van de oorspronkelijke afdeling G. De molen van de afdeling H werd over korte afstand verplaatst en bemaalde voortaan de nieuwe afdeling boven G-H. In 1929 werd de windbemaling van de Schermer gestaakt en kwamen de elektrische gemalen Wilhelmina, Emma, Juliana en gemaal IV in werking. 

De bemaling van de afdeling boven G-H werd voortaan door het gemaal IV verzorgd, dat in 1928 was gebouwd op de plaats van de molen van de afdeling beneden G-H. De molen van de afdeling boven G-H werd uiteindelijk in april 1938 gesloopt. De afbeelding werd tussen 1929-1937 gemaakt.Hieronder de foto van de molen, gemaakt; ergens tussen 1927 en 1937, van de afdeling boven G-H, gezien richting het noord noordoosten

Schermer Molens - Noordervaart - Boven GH (1)  02  - Zwart:Wit - Bronbestand


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |