Westgraftdijk-Driehuizen 2


De Zuiderring tussen West Graftdijk en Driehuizen. 

De molengroep bestaande uit 16 molens maalt hier op een zuiden windje. Het water van de ringvaart staat erg hoog, maar nog niet zo hoog dat een maalstop op dat moment noodzakelijk was. Kwam de ringvaart echter te hoog, dan konden lage landen en lage dijken overstroomd raken. Dreigde dit gevaar, dan moest met malen gestopt worden. Dit kwam herhaaldelijk voor als door hoge zeestanden van de Noordzee en Zuiderzee de spuisluizen langs de kusten gesloten moesten worden om te beletten dat zeewater binnenstroomde. De ringvaarten konden bij gesloten spuisluizen hun overtollige water dan niet meer laten afvloeien, waardoor overstromingen dreigden. De molen op de voorgrond is bovenmolen 1 en de foto is genomen op de Oostdijk vanaf West Graftdijk in noordoostelijke richting.

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |