Middenmolen 8

Previous


Middenmolen 8 - Schermer - Bewerkt


Op de foto een restant van "de Zuiderring" tussen West Graftdijk en Driehuizen. Op de voorgrond staat middenmolen 8 naast het elektrisch gemaal "Juliana" aan de Oostdijk. Middenmolen 8 was seinmolen voor Uitwaterende Sluizen. 

Bij hoog zeewater en een daardoor hoge Schermerboezem moest vroeger regelmatig worden gestopt met malen om te voorkomen dat gebieden met lage kades of dijken onder water kwamen te staan. Via de hoofdseingever (de bovenmolen van de Starnmeer bij Spijkerboor) werd dit sein met een netwerk van daarvoor aangestelde molens door het hele gebied van de Schermer boezem doorgegeven.  

Overdag met een blauwe vlag in de bovenste wiek; bij nacht met een brandende lantaarn. Deze functie heeft er voor gezorgd dat middenmolen 8 nog enige jaren is blijven staan nadat de molen in 1926 buiten gebruik kwam. Echter in december 1938 maakte de slopershamer ook aan zijn bestaan een einde. 

Het seinen werd toen overgenomen door een ijzeren seinpaal, die naast het gemaal "Juliana" werd opgetrokken. 

Links op de achtergrond staat middenmolen 9, die in september 1934 is gesloopt. De molen in het midden op de achtergrond is "de Wester" van de Eilandspolder. Deze molen raakte in 1919 buiten gebruik, waarna de wieken toen zijn verdwenen. In het midden van de jaren '50 van de vorige eeuw zijn de kap en het bovenste gedeelte van de molenromp verwijderd. 

Het restant van de machtige "Wester" staat nog steeds langs de Oudelandsdijk tussen Driehuizen en West Graftdijk en is in particulier bezit.

Zuiderring - Middenmolen 8 naast Juliana SH Vignette

Deze foto is een bewerking van de hiervoor getoonde zwart/wit foto



🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |