Staartmolen in de Matten


Foto's Schermer Molens - Staartmolen in De Matten - Bewerkt


Met het droogleggen van de Schermer in de periode 1633-'35 is een oud veeneiland, genaamd "de Matten", mee ingepolderd. Jarenlang lag dit als een veenhoop in het polderlandschap, maar door uitdroging en oxidatie is het veenpakket zodanig gaan inklinken dat het maaiveld uiteindelijk lager kwam te liggen dan het waterniveau van de binnenboezem. 

Overtollig water van 'de Matten' liet men niet in de lagere Schermer polder lopen, maar moest worden afgevoerd via de binnenboezem en de ringmolens naar uiteindelijk de ringvaart. Het bemalen van 'de Matten' gebeurde met deze staartmolen met vijzel. Hij stond langs de Laanweg en maalde uit in de Laanvaart, welke in verbinding staat met de Zuidervaart (binnenboezem). 

Het molentje verdween met de elektrificatie van de bemaling in 1929.

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |