Poldermolen K - Blokkerweg 2

Previous
Next

Bij de inpoldering van de Schermer kreeg elke afdeling zijn eigen poldermolen. Zo ook de afdeling K.

De molen werd in kavel 2 geplaatst op een uitloper van de hoger gelegen Blokkers waarop ook de rest van de molengang van de Schermer zuidkust werd geplaatst. De molen werd via een schuine tocht met de onderkolk verbonden. 

Reeds in 1645 werd deze molen in zijn geheel enige tientallen meters verplaatst.

 "Het laatste zal de molen minder krenken en het is ook het onkostelijkst”. 

Verplaatsen was in droogmakerijen bepaald niet ongebruikelijk, maar hier werd de molen dus in zijn geheel een stukje verschoven. 

Poldermolen K bemaalde tot 1929 de 335 ha grote afdeling K van de Schermer op een zijtak van de Zuidervaart, die deel uitmaakt van de Schermer-binnenboezem. Vele jaren na de buitengebruikstelling stond deze molen met slechts éé;n roede.  Eind 1977 werden nieuwe roeden gestoken, maar reeds op 3 januari 1978 sloeg de molen bij zware storm op hol, waarbij de as brak en het gehele wiekenkruis met beide nieuwe roeden naar beneden kwam. 

Op 4 februari 1983 werd de molen weer voorzien van een bovenas (afkomstig van de in 1966 verbrande Ondermolen 13; deze was steeds los bewaard bij de museummolen te Schermerhorn); de gerepareerde roeden werden weer gestoken. 

De oude bovenas van Poldermolen K ligt, met zwaar beschadigde kop, tegenwoordig bij de museummolen.

Bron: voor tekst en informatie  > Molendatabase


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |