Ondermolen K

3Hzn.nl - Ondermolen K - 1


Ondermolen K is een eind 1633, begin 1634 gebouwde achtkante binnenkruier. 

Aanvankelijk diende deze als middenmolen voor de toen droog te malen Schermeer. In 1636 werd deze molen in zijn geheel enige honderden meters verplaatst om zijn definitieve plaats en bestemming te krijgen als ondermolen.

Mogelijk zijn vanwege de verplaatsing op de kapzolder acht schuine gordingen (zeg maar: halve veldkruisen) aangebracht. Deze constructie moet al zeer oud zijn, maar is in geen andere nog bestaande Schermermolen aanwezig.

De molen is in 1876 vervijzeld en in 1929 buiten bedrijf gekomen. Niet lang daarna is de aanvoertocht achter de molen vergraven vanwege het inmiddels gebouwde nieuwe gemaal en op een ca. 1,5 m. lager peil, het polderpeil, gebracht. Sindsdien staat de achterwaterloop van de molen droog. Door de peilverlaging van -4,70 naar -5,00 NAP in 1991 werd de situatie nog ongunstiger.

In 1949 werd een sloopvergunning verleend; hiervan is echter geen gebruik gemaakt. 

De molen verkeerde op dat moment in slechte staat: zo was het rietdek van de romp deels verdwenen. In latere jaren is dat in opdracht van het waterschap hersteld. 

In de jaren '70 van de 20ste eeuw werd de molen, onder invloed van het opkomende vrijwillig molenaarschap, draaivaardig gemaakt en zorgden de opeenvolgende bewoners dat er regelmatig werd gedraaid. 

Jaren later volgde er meer: in 1995 werden voor- en achterwaterloop vernieuwd, in 1996 de penanten en veldmuren. Hierna is de molenaarswoning (in de stijl van na de vervijzeling), compleet met spilkast en bedsteden, gereconstrueerd. 

In het voorjaar van 2002 werd bekend dat een subsidie is toegewezen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het VSB-fonds, bestemd voor het restaureren van alle elf molens van de Schermer. 

Voor Ondermolen K betekende dat: een nieuwe houten vijzel, vijzelwiel, wachtdeur en kroosbrug, keukenvloer opgehoogd voor het herbergen van de vijzel, nieuwe binnenroede, nieuwe riet op romp en kap, windpeluw, voorkeuvelens en voorwolf vervangen en het bestaande schijfloop op zijn plaats brengen. 

Doordat de achterwaterloop (op binnenboezemniveau) in 1929 was vergraven tot aanvoertocht voor het gemaal en daarmee het niveau van de poldersloten kreeg, heeft de molen geen aanvoer van water meer. Er wordt gedacht aan een oplossing hiervoor en tevens aan een mogelijkheid om de onderkolk als bovenkolk naar Bovenmolen G door te trekken, zodat deze molens als tweegang kunnen gaan samenwerken.

Bron: Tekst > Molendatabase

Meer, specifieke en inhoudelijke,  informatie over deze molen vindt u op de pagina van de molendatabase

Voor meer informatie en foto’s > Zie ook: Ondermolen K in verval


Coördinaten  

  •  WGS  
    • 52.60771  4.88193
  • WGS  
    • N 52°36.462'  E 4°52.916’                       

Adres

Molendijk 10

1636 VK Schermerhorn

Nederland

Schermer Molens - Noorderring - Ondermolen K  30  - Zwart:Wit - High Res

Op de foto: de ondermolen K met daarachter de molens L en M

Schermer Molens - Noorderring - Ondermolen K  31  - Ingekleurd - High Res
🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |