5. VeenLaag Holland is gemaakt door boeren. Al 6000 jaar geleden werd er graan verbouwd en vee gehouden langs de Noordzeekust. Rond het jaar 1000 trokken deze boeren het binnenland in om kleine boerderijtjes te beginnen, die nog steeds als bulten in het landschap zijn terug te vinden.

Door het verdwijnen van het veen zijn deze boeren de handelslieden en vissers geworden die het huidige landschap en de cultuur van Laag Holland hebben bepaald.
Bronvermelding : Pieter graaft door Laag Holland is geproduceerd door Los Imagos en is mogelijk  gemaakt door de Provincie Noord-Holland en het Nationaal Landschap Laag Holland. Uitzendingen van de serie Pieter graaft door Laag Holland waren eerder te zien op RTV Noord-Holland. De foto’s bij de afleveringen zijn, met toestemming, op onze site geplaatst.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |