Waterglazen

Next


Waterglazen - Gelegenheidsglazen van Waterschappen (PDF)


Hensbeker “Keizer Karel”, vervaardigd in 1660

Vergulde hensbeker van Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Bovenop het deksel is een borstbeeld van Karel V aangebracht, omdat hij een belangrijke rol speelde in de ontstaansgeschiedenis van het colege van Uitwaterende Sluizen. Onder de buste is het deksel versierd met vier medaillons. In drie medaillons zijn krijgsattributen aangebracht en in het vierde een gekroonde dubbelkoppige adelaar. Aan de binnenkant van het deksel bevindt zich een plaatje met een gegraveerd monogram 'WS' waarboven een kroon. De letters WS zijn nog niet geïdentificeerd. Op de kelk staan in twee rijen boven elkaar in cartouches, bestaande uit kwabornamenten: de familiewapens van de dijkgraaf, de hoogheemraden, de secretaris en de hoofdingelanden. De stam bestaat uit drie adelaars en de voet is versierd met gedreven bladeren en vruchten. Zilvermerken: stadskeur Den Haag; jaarletter H (=1660); onleesbaar meesterteken (vermoedelijk een gekroond hart); belastingmerk. Bij de hensbeker is een presentieboek bewaard, waarin de oudste handtekeningen van hen die uit de hensbeker dronken dateren uit 1848. Er zijn ook presentieboeken van recenter datum. In het meest recente exemplaar worden ook illustraties opgenomen. Het voorstel tot het vervaardigen van een beker kwam van hoofdingeland Van der Graaff. In november 1660 werd zijn voorstel goedgekeurd; er werd besltoen een verguld zilveren beker te laten maken. Van der Graaff had gewezen op het 'exempel' bij De Hondsbossche, Rijnland en Schieland. De beker vertoont echter de meest duidelijke gelijkenis met de beker van het Hoogheemraadschap Delfland te Delft. Bij de beker van Delfland bestaat de stam ook uit drie adelaars en is eveneens gebruik gemaakt van kwabwerkcartouches als decoratie. 


Glazen bokaal met deksel "Veel Handen Licht Werck” , vervaardigd in 1730

Dubbel gewelfde zilveren voet met hol geprofileerde rand, gedrongen balusterstam, hoge trechtervormige kelk met afgeronde basis. Zilveren voet voorzien van twee ringen, waarvan de onderste is versierd met een parelrandje. Stam en onderzijde van de kelk zijn voorzien van geslepen facetten. De onderzijde van de kelk is daarnaast voorzien van geslepen spitsboogjes. Radgravure op de kelk met een voorstelling van het bouwen van een dijk of damwand. In het midden van de voorstelling bedienen acht mannen een hei-installatie waarmee funderingspalen worden aangebracht onder het toeziend oog van een opzichter. In het water zijn links van de heistelling een bootje met twee mannen, rechts twee huizen afgebeeld. Uiterst links bevindt zich op de achtergrond een huis op palen. De voorstelling is geplaatst in een ovalen cartouche, waaromheen een parelrand is aangebracht. Binnen de cartouche boven de voorstelling de inscriptie: Veel Handen Licht Werck. Aan de achterzijde van de kelk is een bloem gegraveerd waaruit ranken ontspringen die links en rechts uitwaaieren over de kelk. Een gravure met een hei-installatie komt ook voor op een glas dat is afgebeeld in de catalogus van Camphuis-Haakman. Dit glas, dat zich in de collectie van glashandelaar Frides Laméris bevond, is enige jaren geleden verkocht aan een particulier. Ook waterschap De Overwaard bezat een glas met een dergelijke voorstelling (zie ’t Hart en Postma 1977, cat. nr. 38). Met de droogmaking van de Schermer werd in 1633 begonnen. In 1635 viel de Schermer droog, waarna men het nieuwe land verkavelde en wegen, sloten en bermen aanbracht. Verloting van de kavels onder de ingelanden vond plaats op 25 oktober 1635, in het stadhuis van Alkmaar. Onder de landeigenaren bevonden zich, in tegenstelling tot in andere droogmakerijen, niet alleen welgestelden maar ook kleine ambachtslieden zoals een korfmaker, een zeilmaker en een geelgieter. Het droogmaken van de Schermer was het laatste grote project in een serie droogmakerijen van de grote meren in Noord-Holland.  

Glazen bokaal op zilveren voet en met deksel. Op de kelk staat gegraveerd "Veel Handen Licht Werck". De forse conische kelk loopt naar beneden toe uit in een glazen knop. Vlak onder deze met facetten bewerkte knop, begint de zilveren voet waarop het jaartal 1886 is gegraveerd. Op de rand van de voet staan vier merktekens: een slecht zichtbaar teken; een teken met een leeuw waar een "2" eronder staat; een mannenhoofd en face; een "3" (?). De voet is aan de binnenkant verzwaard met hout. 


Gelegenheidsglas ‘Drechterland" - Ter gedachtenis van Mr. Dirk Pieter Ris Dijkgraaf, vervaardigd 1800-1825

Gelegenheidsglas van Boheems kristal met gefaceerde kelk die naar boven wijd uitloopt. De stam heeft twee hoekig geslepen ringen en eindigt in een voet met uitsparing. Diep ingesneden, gelobde voet, stam met knop en breed uitlopende, naar beneden buigende ring, klokvormige kelk met inspringende mondrand. Voet en stam zijn in facetten geslepen. Op de kelk zijn twee schilden met een dun laagje geel gekleurd glas aangebracht. Deksel gewelfd geprofileerd met een samengestelde balusterknop, uitlopend in een punt. Knop facetgeslepen. Er is een radgravure aan beide zijden van de kelk op de gele schilden aangebracht. Door de weggeslepen laag geel glas verschijnt het onderliggende, blanke glas. Voorzijde van de kelk: het familiewapen van Ris. Dit wapen is omgeven door voluutvormige, gestileerde bladranken en bekroond met een helm waarop het bovenlichaam van een klauwende leeuw is geplaatst. Daaromheen de inscriptie: Ter gedachtenis van mr Dirk Pieter Ris. Dijkgraaf. Aan de andere zijde van de kelk is het wapen van Drechterland gegraveerd. Het wapen van Drechterland draagt een kroon en wordt omgeven door gestileerde palmtakken. Aan, vanaf de palmbladeren neerhangende, festoenen is een banderol bevestigd die onder het wapen doorloopt. Daarop is de inscriptie Dregterland aangebracht. Op de rand van het deksel is een gestileerde bloemslinger gegraveerd. Vermoedelijk is de bokaal bij een ambtsjubileum of het aftreden van de in de inscriptie genoemde dijkgraaf aangeboden. Het is niet duidelijk of het deksel bij de bokaal hoort, hoewel de pasvorm ervan overeenkomt met de kelk. Het afwijkende slijpsel en de buitensporige proporties doen vermoeden dat het deksel oorspronkelijk van een andere bokaal is. 

Bron

Bron Cultuureel erfgoed

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |