De DroogmakerHet land van Leeghwater

Dit uitzonderlijk mooie gebied is gelegen aan de noordzijde van het Nationaal Landschap Laag Holland, dat gelegen is tussen de steden Amsterdam, Alkmaar en Hoorn.

U vindt hier molens, dijken en polders, twee UNESCO werelderfgoederen (De Beemster en de Stelling van Amsterdam), droogmakerij de Schermer, het vogelreservaatsgebied de Mijzen- en Eilandspolder en vele karakteristieke dorpen met een rijk historisch verleden.

Het standbeeld van Jan Adriaenszoon Leeghwater staat in het dorp Middenbeemster.

Bij de droogmaking van De Beemster heeft hij eigenlijk alleen toezicht gehouden. Pas later bij andere meren was hij zelf de droogmaker.


Bron:  YouTube


J.A. Leeghwater 1575-1650

Leeghwater was de zoon van een timmerman uit De Rijp in Noord- Holland. Hij was timmerman, molenbouwer, ingenieur, architect en kunstenaar.

Hij bouwde zelf een achtkantige oliemolen in De Rijp en wordt gezien als uitvinder van de bovenkruiers: een molen waarbij het kruiwerk om de wieken op de wind te zetten zich bovenin de molenkap bevindt.

Leeghwater is bekend door zijn werk aan de droogmakerijen, zoals de Beemster, de Schermer en de Purmer. Die droogmakingen waren echter niet Leeghwaters' plan. Het plan voor de eerste grote droogmaking, de Beemster (1607-1612), was afkomstig van Amsterdamse kooplieden. Leeghwater werd, vooral vanwege zijn kennis van molens, samen met een aantal anderen aangesteld als technisch opzichter. Bij de drooglegging van de Purmer en de Schermer was Leeghwater de opzichter en aannemer.

Militair speelde hij een rol bij de belegering van Den Bosch in 1629. Het gebied rond de vesting werd drooggemalen door molens, zowel windmolens als molen voortbewogen door paarden.

In Frankrijk heeft Leeghwater een aantal moerassen drooggemalen, onder andere bij Bordeaux en bij Metz.

De grote droom van Leeghwater was het droogleggen van het Haarlemmermeer. In zijn Haarlemmermeerboeck (1643) beschreef hij een revolutionair plan voor de drooglegging hiervan, maar de capaciteit van watermolens was ontoereikend om die klus te klaren. Bovendien verzetten een aantal steden, waaronder Leiden, zich tegen het plan uit vrees voor verlies aan scheepvaartverbindingen en viswater.

Pas zo'n 200 jaar later werd het Haarlemmermeer met stoomgemalen drooggelegd.

Leeghwater, zoon van een timmerman, was een veelzijdig kunstenaar, die naast industriemolens ook meubels, uurwerken en tekeningen maakte. De naam Leeghwater heeft hij pas op latere leeftijd aangenomen.

Zie ook!

Bron : Watervragen

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |