Privacy

Informatie vooraf :

 • Wij gebruiken de navolgende cookies op onze website ‚wel'
  1. Strikt noodzakelijke cookies
  2. Google Analytics
 • Wij gebruiken de navolgende cookies op onze website ‚niet’
  1. Adverteren
  2. Tracking

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens

Charlie Network gebruikt  geen persoonsgegevens. Ook gebruiken we geen social media plugins. U kunt ons, via het contactformulier mailen; en,... voorzover hier persoonsgegevens door u worden opgegeven en/of vermeld, worden die behandeld conform de wet Avg. (Zie: hierna)

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons, eventueel, verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, waarna alle persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens; een maand daarna, uit onze bestanden worden gewist/verwijderd.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, in voorkomend geval, verwerken:

 • E-mailadres
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer (Indien opgegeven via het contactformulier)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Doeleinden van de gegevensverwerking

Geautomatiseerde besluitvorming

Charlie Network neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Charlie Network) er tussen zit. Charlie Network gebruikt geen computerprogramma's of -systemen welke geautomatiseerd een besluit nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Charlie Network verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van, uitsluitend, technische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

De informatie die ondermeer door cookies wordt verzameld, kan voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Gebruiksdoeleinden: om voor u en/of derden het gebruik van de website te vergemakkelijken en/of verbeteren.
 • Onderzoeksdoeleinden: om het gebruik van de website door u en derden te kunnen onderzoeken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Charlie Network en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@charlie.network. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Charlie Network wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Charlie Network neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met charlie@charlie.network

Links naar derden

Bij Links naar websites van derden, via de website van Charlie Network, verwijzen wij u naar het aldaar geldende cookie- en privacybeleid.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Cookie/privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2018

🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   |  Contact   |  🇳🇱  |