Stukje Geschiedenis


Het Schermeer (Schermer polder) is ontstaan uit de twee veenriviertjes Schermer en Leet, die ten oosten van Alkmaar stroomden. Het door vroege ontginningen ontwaterde en daardoor gezakte veenland had zwaar te lijden van de grote overstromingen in de 12e en 13e eeuw. Het veenland verbrokkelde en het Schermeer ontstond.

In 1627 ontstonden de eerste plannen voor droogmaking. Al in 1633, nadat aan alle eisen van de omringende gebieden en polders ten aanzien van de veiligstelling van waterberging en waterafvoer kon worden voldaan, werd met de drooglegging begonnen. In 1634 werd de ringdijk gesloten en in mei 1835 viel de (toen) polder droog. De (getrapte) bemaling van het circa 4700 ha. grote gebied vond plaats met in totaal 52 poldermolens, verdeeld over drie molengroepen. De grootste groep tussen Schermerhorn en Ursem maalde in totaal met 16 molens. 

Dit systeem werkte zo goed dat het stoomtijdperk geheel is overgeslagen en men pas in 1928 op elektrische bemaling is overgestapt. De totale polderbemaling vond vanaf dat moment plaats met vier elektrisch aangedreven gemalen: de Emma, Wilhelmina, Juliana en (middenin de polder) gemaal IV; Alle in de stijl van de Amsterdamse School, en ontworpen door de gebr. W.C. en K. de Wit. 

Gemaal Juliana, met aangebouwde dienstwoning, is in 1930 in gebruik genomen. De installatie bestaat uit twee centrifugaalpompen, fabrikaat Stork-Hengelo, met een capaciteit van 80 m3/min. elk bij een opvoerhoogte van 4,60 m. De aandrijving vindt plaats met twee elektromotoren, fabrikaat Smit-Slikkerveer, met een vermogen van 112 kW elk. 

In 1998 is de bemaling van dit deel van de Schermer overgenomen door het ernaast gebouwde, eveneens elektrisch aangedreven, gemaal Alexander met een capaciteit van 2 x 145 m3/min. 

Bron: TV Green

De opnamen zijn, voor het merendeel, opgenomen in en rondom het gemaal Juliana

de buitenopnamen zijn hoofdzakelijk opnamen nabij het gemaal Wilhelmina.

Ter herinnering aan Jaap Reijnen ‘gemaalbeheerder’


Lees ook


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |