Voormalig Gemaal Juliana

PreviousAlgemeen

Om droge voeten te houden in een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt, zijn er talloze gemalen nodig. 

Deze zorgen voor onze veiligheid. 

De klimaatwijziging, met een rijzende zeespiegel en meer regenval, is voortdurend onderwerp van gesprek. Maar ook de bodemdaling in de polders, en meer verhard oppervlak (een steeds grotere bebouwing en steeds meer wegen) als gevolg waarvan regenwater versneld naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Aanpassingen in de waterinfrastructuur zijn dan ook noodzakelijk. De afvoercapaciteit van bestaande gemalen moet in veel gevallen worden vergroot. In sommige gevallen vindt er nieuwbouw plaats.

De watermolens, die bijna 300 jaar hun werk hebben gedaan, worden vervangen door de nieuwe technieken. Het is 1928 als men tussen het zuiderpolderhuis en molen nummer 8 het gemaal de Juliana plaatst. Het nieuwe gemaalJuliana is een elektrisch gemaal en vervangt in die periode van de vorige eeuw de 16 molens van dit deel van de Schermer.

Het gemaal is ontworpen door de gebroeders Klaas (1818) en Willem Christiaan (1820) de Wit uit Alkmaar. Het Architectenbureau W.C. en K. de Wit, gevestigd in Amsterdam, behoorden tot de experts op het gebied van de ontwikkeling en bouw van poldergemalen.


Dwarsdoorsnede Gemaal Juliana


Echter na 60 jaar dienst valt dit lot  ook ten deel aan de Juliana die 1998 

is vervangen door een elektrisch, computer gestuurd, gemaal de "Willem Alexander


Pompkamer van Gemaal Wilhelmina 2

Pompkamer van het gemaal Juliana

In de periode 1929-1932 zijn er drie gemalen gebouwd in de Schermer polder, t.w.:

  1. De Juliana 
    • Nabij Driehuizen
  2. De Wilhelmina
    • Nabij Ursem
  3. De Emma
    • Nabij Schermerhorn/Grootschermer

De gemalen Juliana en de Wilhelmina zijn identiek, de Juliana is inmiddels gerestaureerd en het pomphuis is in 1999/2000 verbouwd tot een woning. 

Het museumgemaal de "Wilhelmina", Molendijk 9 in Schermerhorn is te bezichtigen. 

Dit gemaal vindt u aan de Schermerringvaart bij Schermerhorn. Het gemaal is elektrisch en gebouwd in 1928/1930 door het ingenieursbureau De Wit uit Amsterdam. Veel baksteen en daken met ruim overstek tonen de bouwstijlen van de Amsterdams school. Het gemaal staat stil, maar u kunt een kijkje in het pomphuis nemen en een video bekijken van de van het watertoneel verdwenen gemaalmachinist. Panelen leggen de lokale waterhuishouding en de werking van het gemaal uit. Er is bovendien een expositie van polderboeken en foto’s.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |